Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi trả và hoàn tiền tại Sỉ Giá Sốc

I. Chính sách đổi trả:

🎁 Sỉ Giá Sốc bao đổi hàng lỗi. Chỉ bao đổi, không bao trả.

🎁 Đối với hàng bị lỗi do Sỉ Giá Sốc, chúng tôi hỗ trợ đổi ngang giá tất cả các mặt hàng.

 


II. Chính sách hoàn tiền

Hiện tại Sỉ Giá Sốc không hỗ trợ hoàn tiền hàng, tiền cọc.